Savulaiset ry

Savulaiset ry on vuonna 2006 perustettu kehitysvammaisten lasten ja heidän vanhempiensa yhdistys, jonka tarkoituksena on parantaa eritysasumisen edellytyksiä ja kehitysvammaisten henkilöiden elämän laatua. Yhdistyksen tarkoituksena on rakennuttaa nuorillemme Helsingin Kalasatamaan pienimuotoinen asumisyhteisö. Kipparintaloon muuttaa 14 lievästi tai keskiasteisesti kehitysvammaista savulaista.

Savulaiset pyrkii toiminnallaan ehkäisemään syrjäytymistä edistämällä tuettua työllistymistä ja fyysisen kunnon ylläpitoa. Nuorten muuttajien toimintaedellytysten turvaamiseksi yhdistys haluaa turvallisen asuinympäristön lisäksi tarjota talon asukkaille laadukkaan mahdollisuuden elinkaariasumiseen sekä luontevan integraation lähiympäristöön.

Yhdistys toimii tiiviissä yhteistyössä Helsingin kaupungin, sosiaali- ja terveysviraston sekä muiden kehitysvamma-alan toimijoiden kanssa. Savulaiset toimii yhdessä lähistöllä sijaitsevien kehitysvammaisten asuintalojen - kuten Arabianrannan Käpytikka-talo ja Herttoniemeen rakennettava Majakka-talo - kanssa ja pyrkii rakentamaan luontevia toimintatapoja, joiden avulla Kipparintaloon muuttavat nuoret voivat verkostoitua muiden samassa elämäntilanteessa olevien nuorten kanssa.

Savulaiset ry:n hallitus

 

Leena Tyynilä, leena.tyynila@alexander.fi

  • Hallituksen puheenjohtaja, puhelin 050 5605509

 

Marjukka Havumäki, marjukka.havumaki@yle.fi

  • Hallituksen varapuheenjohtaja, puhelin 040 5597131

 

Reijo Rantanen, reijokrantanen@hotmail.com  

Hallituksen jäsen

 

Kirsi Laitinen, kirsilaitinen@luukku.com

Hallituksen jäsen

Savulaiset_logo