2013

Lopulliset tilasuunnitelmat

  • Helsingin kaupungin päätös välivuokrauksesta

 

Varainhankinnan käynnistäminen

  • Yhteistyö Oy Karl Fazer Ab:n kanssa

 

Ensimmäinen varainkeruutapahtuma

  • Kahvila Kapusiinin ”Pikku vappu” –viikonlopputempaus 04/2013

 

Kotisivut auki Q4/2013

  • Yhteistyössä e21 Oy:n kanssa

 

Rakennusliikkeen valinta